20 jan 2012 14:55

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Overeenkomst voor de oprichting van een nationaal referentielaboratorium voor GGO's

Overeenkomst voor de oprichting van een nationaal referentielaboratorium voor GGO's

De ministerraad gaat akkoord met de algemene overeenkomst die is opgemaakt tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP), het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV ILVO) en het Waals Centrum voor landbouwkundig onderzoek (CRA-W).

De overeenkomst die minister van Landbouw Sabine Laruelle voorstelt, richt een nationaal referentiecentrum voor genetisch gemodificeerde organismen op (GGO's). Wettelijk neemt het de vorm aan van een consortium van de drie laboratoria WIV, ILVO en CRA-W. 
De overeenkomst beschrijft de taken en de doelstellingen die het FAVV aan de erkende laboratoria delegeert. Ze geldt voor een periode van vijf jaar, maar is opzegbaar.