12 okt 2007 11:30

Federaal agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Toekenning van een overheidsopdracht voor de stabilisering en het onderhoud van informaticatoepassing MeSeA

Toekenning van een overheidsopdracht voor de stabilisering en het onderhoud van informaticatoepassing MeSeA

De ministerraad gaf minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Didier Donfut toelating om met de firma CeGeKa een contract te sluiten voor de stabilisatie en het onderhoud van de hardware en de software van de MeSeA toepassing. Mesea is het kernsysteem van het federale agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten waarmee het de geneesmiddelen registreert en alle wijzigingen van de registratie elektronisch verwerkt. Het werd eind 2005 ingevoerd.