02 okt 2009 12:49

Federaal agentschap voor nucleaire controle

Aanwijzing van de leden en de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Aanwijzing van de leden en de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom voorstelde met de namen van de leden en de voorzitter van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle.

Worden voor zes jaar aangewezen als lid van de raad van bestuur:

 

  • mevrouw Cecilia Vermeulen
  • mevrouw Simonne Creyf
  • de heer Marc Leemans
  • de heer Sven Vaneycken
  • de heer Philippe Bouko
  • de heer Antonio Caci
  • de heer Marc Boeykens
  • de heer Jean-François Thimus
  • de heer Philippe De Sadeleer, als voorzitter.