21 dec 2007 10:59

Federaal agentschap voor nucleaire controle

Verlenging van de overgangsregeling voor de nucleaire controle door erkende instellingen

Verlenging van de overgangsregeling voor de nucleaire controle door erkende instellingen

De ministerraad besliste om vanaf 1 januari 2008 de overgangsregeling voor de uitoefening van bepaalde nucleaire controleopdrachten door erkende instellingen met drie maanden te verlengen. Het gaat om een voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.

Die overgangsregeling is het onderwerp van artikel 52bis van de wet van 15 april 1994 over de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen de gevaren die het gevolg zijn van ioniserende stralingen en over het Federaal agentschap voor nucleaire controle, wat de uitoefening van de opdrachten bedoeld in artikel 28, lid 2 van de wet betreft.