17 jul 2009 11:53

Federaal agentschap voor nucleaire controle

Uurtarieven voor bijkomende buitengewone prestaties en juridische rechtzetting

Uurtarieven voor bijkomende buitengewone prestaties en juridische rechtzetting

De ministerraad heeft de uurtarieven vastgelegd voor bijkomende buitengewone prestaties uitgevoerd door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC) of in zijn opdracht.

Het uurtarief voor opdrachten uitgevoerd door personeelsleden van het FANC bedragen 171 euro voor prestaties in inrichtingen van klasse I en 124 euro voor prestaties in de andere inrichtingen en voor beroepsactiviteiten.
Die bedragen zijn gekoppeld aan de gezondheidsindex van november 2008

De prestaties uitgevoerd door een derde worden aangerekend aan kostprijs.

De minister heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen uit ioniserende voorspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle gedeeltelijk inwerking stelt.
Het gaat om een juridische rechtzetting als gevolg van een arrest van de Raad van State.