27 apr 2007 17:00

Federaal energie instituut

Oprichting van het Federaal energie instituut

Oprichting van het Federaal energie instituut

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Energie Marc Verwilghen om een Federaal energie instituut op te richten. Het nieuwe instituut kadert binnen het energiebeleid van de regering. Het zal als opdracht hebben de technologische, ecologische en economische aspecten van de energiebevoorrading, de energiemarkt en het energiebeleid te onderzoeken. Het instituut zal kennis en ervaring ontwikkelen door onderzoeksprojecten te steunen en zal die kennis over diverse aspecten van energie in België bundelen. Zo zal het instituut een kenniscentrum en een platform worden dat de kennis naar andere overheden en burgers verspreidt en opleidingsinitiatieven steunt. Het instituut zal opgericht worden als internationale vereniging.