29 mei 2009 12:28

Federaal expertisecentrum gezondheidszorg

Benoeming van de leden van de raad van bestuur en hernieuwing van het mandaat van adjunct-directeur-generaal

Benoeming van de leden van de raad van bestuur en hernieuwing van het mandaat van adjunct-directeur-generaal

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg benoemt. Het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx benoemt vanaf 3 mei 2009:

Als effectief lid 

 • de heer Raf Mertens
 • de heer Patrick Verertbruggen
 • de heer Pascal Mertens
 • de heer Jean-Noël Godin
 • de heer Daniel Devos
 • de heer Peter De Gadt
 • de heer Yves Smeets
 • de heer Marc Moens
 • de heer Bayens
 • de heer Floris Goyens
 • de heer Jef Maes 

Als plaatsvervangend lid:

 • mevrouw Anne Remacle
 • mevrouw Catherine Lucet
 • de heer Geert Messiaen
 • de heer Frédéric Lernoux
 • de heer Bart Ooghe
 • de heer K. Kesteloot
 • de heer P. Smiets
 • de heer Roland Lemye
 • de heer Philippe Vandermeeren
 • mevrouw Anne Vanderstappen
 • de heer Paul Palsterman 

De benoeming van de heer P. Gillet als voorzitter van de raad van bestuur wordt verlengd. De ministerraad heeft ook beslist om het mandaat van de heer Jean-Pierre Closon als adjunct-directeur-generaal van het centrum te verlengen.