16 mrt 2007 16:00

Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Vaststelling van het jaarlijks bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Vaststelling van het jaarlijks bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het jaarlijks bedrag vaststelt ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2006. De programmawet van 24 december 2002 houdende oprichting van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg voorziet de financiering van het Kenniscentrum door onder andere een bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV. Voor 2006 wordt dit bedrag op 6.506.000 euro vastgelegd.