16 jun 2010 12:18

Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Gebruik van bedrijfswagens voor de directeurs van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

Gebruik van bedrijfswagens voor de directeurs van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg

De ministerraad heeft op initiatief van minister van Sociale zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het privégebruik van bedrijfswagens door de directeurs van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) regelt.

Het is de bedoeling om een gelijke behandeling te garanderen voor managers van het KCE en andere federale openbare diensten door te vermelden dat het om een voordeel in natura gaat dat deel uitmaakt van de verloning. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

(*) wijziging van art. 15 van het koninklijk besluit van 20 februari 2003 houdende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties bij het KCE.