19 nov 2010 14:38

Federaal milieurapport

Federaal milieurapport voor 2004-2008

Federaal milieurapport voor 2004-2008

De ministerraad heeft kennis genomen van het milieurapport voor 2004-2008 dat minister van Leefmilieu Paul Magnette voorlegde. Het gaat om het eerste rapport dat door de wet over de toegang van het publiek tot milieu-informatie (5 augustus 2006) werd ingevoerd. 

Het rapport beschrijft  de evolutie van het federale milieubeleid en de toestand van het mariene milieu tussen 2004 en 2008. Het geeft Kamer en Senaat een duidelijk beeld van het gevoerde beleid. Samen met de gewestelijke milieurapporten vormt het rapport het nationale rapport over de toestand van het milieu in België (zoals bedoeld in richtlijn 2003/4/EG).