02 sep 2022 15:12

Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling - Tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Duurzame Ontwikkeling Zakia Khattabi het Koninklijk Besluit goedgekeurd waarin de Koning het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling, goedgekeurd door de ministerraad in oktober 2021, vaststelt inclusief de motieven voor het afwijken van het advies van de Federale Raad Duurzame Ontwikkeling op het voorontwerp van het Plan.