17 jul 2009 11:53

Federaal programma van de openbare investeringen

Vrijmaking van de tweede en derde schijf van 25% van het programma voor openbare investeringen 2009

Vrijmaking van de tweede en derde schijf van 25% van het programma voor openbare investeringen 2009

De ministerraad heeft beslist de tweede en derde schijf van het federaal programma van de openbare investeringen vrij te geven. Het voorstel van eerste minister Herman van Rompuy trekt het vrijgegeven vastleggingskrediet voor de federale overheidsdiensten en de Regie der Gebouwen op tot 75%.