18 mrt 2005 16:00

Federaal strijdplan tegen racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Christian Dupont, Minister van Gelijke Kansen, nam de Ministerraad kennis van een mededeling over de stand van zaken en evaluatie van het federaal strijdplan tegen racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie, de heer Patrick Dewael, Minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Christian Dupont, Minister van Gelijke Kansen, nam de Ministerraad kennis van een mededeling over de stand van zaken en evaluatie van het federaal strijdplan tegen racisme, antisemitisme en vreemdelingenhaat.

Uitvoering van het antiracismeplan Iets meer dan zes maanden na de lancering van het federaal strijdplan tegen racisme, maken de Ministers van Gelijke Kansen, Justitie en Binnenlandse Zaken de balans op van de uitvoering van het plan en van de vooruitzichten ervan voor de komende maanden. In een bijzonder zorgwekkende Belgische en internationale context - met name de antisemitische incidenten in de streek van Antwerpen - keurde de Federale Regering in juli 2004 een actieplan tegen racistische, antisemitische en xenofobe gewelddaden goed. Aan de hand van 10 werkpunten stelt het antiracismeplan een reeks concrete en duidelijke maatregelen voor om de redeneringen, ideologieën en gewelddaden die zijn ingegeven door racistische en antisemitische haat een halt toe te roepen. Enkele dagen vóór 21 maart, Werelddag voor de uitroeiing van rassendiscriminatie, grijpt de Regering de gelegenheid aan om eraan te herinneren hoe belangrijk het is om de inspanningen te coördineren die iedereen levert om het racisme op alle fronten efficiënt te bestrijden. Ook nu weer toont de beslissing van Naïma Amzil aan dat de strijd tegen extremistische houdingen en racistische gewelddaden meer dan ooit nodig is. De beledigingen, bedreigingen of iedere houding die is gebaseerd op racistische criteria kunnen in geen geval worden getolereerd in een democratie. Daarom hebben de ministers zich ertoe verbonden hun inspanningen voor de uitvoering van de verschillende maatregelen waarin het antiracismeplan voorziet, voort te zetten en te vergroten. Ter herinnering, de 10 hoofdlijnen van het plan zijn de volgende (*): 1. Toepassing van de antidiscriminatiewetgevingen: Gelijke Kansen, Justitie en Binnenlandse Zaken 2. Opvolging van de klachten: Gelijke Kansen, Justitie en Binnenlandse Zaken 3. Internet als vector voor de verspreiding van racistische en antisemitische ideologieën: Gelijke Kansen 4. Verspreiding van racistische pamfletten: Overheidsondernemingen 5. Strijd tegen de vooroordelen: Gelijke Kansen 6. Media: Interministeriële Conferentie 7. Politiediensten: Binnenlandse Zaken 8. Staatsveiligheid: Justitie 9. Beschermende maatregelen tegenover de geviseerde mensen: Binnenlandse Zaken 10. Oprichting van een barometer van de verdraagzaamheid: Gelijke Kansen Het federaal strijdplan tegen racisme en antisemitisme zal opnieuw worden geëvalueerd in juli 2005, een jaar nadat het werd goedgekeurd. Actiegroep voor de Internationale Samenwerking op het vlak van Opvoeding, de Herinnering en Onderzoek over de Shoah De federale Regering en de Gemeenschappen hebben beslist België te laten toetreden tot de Actiegroep voor de Internationale Samenwerking op het vlak van Opvoeding, de Herinnering en Onderzoek over de Shoah. Deze Task Force die in 1998 werd opgericht op initiatief van de Zweedse Eerste Minister, bestaat momenteel uit 18 Lidstaten. België is een van de enige landen die hebben geleden onder de Tweede Wereldoorlog, dat nog geen lid is. Deze toetreding zal de uitwisseling van goede praktijken in het onderwijs en het onderzoek inzake de beschouwing van het verleden en de preventie van racisme en antisemitisme vergemakkelijken. (*) Synthesefiches met de stand van zaken van de verschillende maatregelen waarin het plan voorziet, alsook een opvolgingskalender voor de komende maanden zijn verkrijgbaar bij de verschillende persdiensten.