13 mei 2011 13:29

Federale administratie

Nieuwe overheidsopdrachten

Nieuwe overheidsopdrachten

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om volgende overheidsopdrachten uit te schrijven voor:

  • de levering aan de federale diensten van pc's desktop/tower met toebehoren
  • de levering van motorbrandstoffen (benzine, diesel en LPG) aan een tankstation door middel van een magneetkaart
  • de levering van petroleumproducten zoals gasolie voor verwarming en motorbrandstoffen in de opslagtanks van de overheidsdiensten