12 okt 2004 17:00

Federale beleidsverklaring

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad de federale beleidsverklaring goedgekeurd.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, heeft de Ministerraad de federale beleidsverklaring goedgekeurd.

Ziehier de tekst van de verklaring.