02 sep 2011 15:57

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Verlenging van het mandaat van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Verlenging van het mandaat van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat het mandaat van de huidige leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie met zes maanden verlengt.

Deze verlenging moet ervoor zorgen dat de Commissie na 27 juni 2011, datum waarop het huidige mandaat van de leden eindigt, kan voortwerken. Zo kan de Commissie in deze periode van lopende zaken verder beslissingen nemen over de beroepen die het publiek indient.

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie.