29 nov 2019 15:35

Federale bijdrage aan het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem de geactualiseerde versie goed van de federale bijdrage aan het geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Op 31 december 2018 heeft België zijn ontwerp betreffende een Geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (NEKP 2030), zoals goedgekeurd door het Overlegcomité van 19 december 2018, overgemaakt aan de Europese Commissie. In antwoord op de aanbevelingen van de Europese Commissie bevat het ontwerp de federale maatregelen die bijdragen aan de Belgische doelstellingen voor Energie en Klimaat in de periode 2021-2030. Hierbij wordt rekening gehouden met de nationale publieksconsultatie, de adviezen van strategische adviesraden en stakeholders en de regionale consultatie met onze buurlanden. Die maatregelen hebben betrekking op mobiliteit, gebouwen, energie, financiering alsook op zogenaamde horizontale maatregelen zoals competitiviteit, rechtvaardige transitie of governance.