30 apr 2021 18:36

Federale bijdrage aan het Plan voor Herstel en Veerkracht van België

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine akkoord met het ontwerp van de federale bijdrage aan het Plan voor Herstel en Veerkracht van België.

Het regeerakkoord voorziet dat een herstel- en investeringsplan voor ons land wordt opgesteld, in overleg met de regio's, de gemeenschappen en de plaatselijke overheden. De federale regering heeft de ambitie om het niveau van de overheidsinvesteringen in België tegen 2030 op te trekken tot 4% van het BBP. Het FHV-subsidiebudget van 5,926 miljard dekt een deel van deze behoeften.

Dit ontwerp, dat de federale component van het plan vormt, is een aanvulling op de bredere herstelstrategie van de federale regering en zal uiterlijk op 30 april 2021 naar de Europese Commissie worden toegezonden. 

Voor toezichts- en controledoeleinden, draagt de ministerraad de staatssecretaris voor Begroting op richtsnoeren voor eerstelijnscontrole (interne) en voor tweedelijnscontrole (centrale monitoringscel) vast te stellen en de werkings- en investeringskredieten te kwantificeren die nodig zijn voor de tweedelijnscontrole. Daarnaast wordt de federale auditcel van de Inspectie Financiën voor de Europese Fondsen opgedragen om een auditstrategie te bepalen zodra het controlesysteem voldoende is uitgewerkt, en haar behoeften te kwantificeren in termen van personele, werkings- en investeringskredieten in verband met deze strategie.