23 dec 2008 11:00

Federale bijdrage elektriciteitsector

Regels inzake de federale bijdrage bestemd voor de financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de regulering en de controle van de elektriciteitsmarkt

Regels inzake de federale bijdrage bestemd voor de financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de regulering en de controle van de elektriciteitsmarkt

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de inning van de federale bijdrage vastlegt voor de financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en de regulering en de controle van de elektriciteitsmarkt.

De transmissienetbeheerder (en niet de leverancier) zal vanaf 1 juli 2009 bij zijn eigen klanten de federale bijdrage per KWh afgenomen op het netwerk factureren en elk trimester die sommen overmaken aan de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas. Het zijn dus de klanten van de transmissienetwerkbeheerder die de bijdragen betalen.

De nieuwe procedure voor de inning van de federale bijdrage zal dienen voor de financiering van het begrotingsfonds dat is opgericht voor de toekenning van de forfaitaire kortingen van 105 euro in geval van verwarming met gas of elektriciteit vanaf 1 januari 2009.

(*) wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003.