15 jan 2010 11:28

Federale culturele instellingen

Benoeming en verlenging van mandaten bij de de federale culturele instellingen

Benoeming en verlenging van mandaten bij de de federale culturele instellingen

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme en staatssecretaris voor Federale culturele instellingen vier ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd met:

  • de benoeming van de heren Jan Cornillie en Henri Simons als lid van de raad van bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten en ter vervanging van de heren John Crombez en Frédéric Delcor, van wie ze het mandaat voleindigen,
  • de vernieuwing voor zes jaar van de mandaten van de heer Roger Lallemand, mevrouw Rita Coulon en de heer Hans Bracquené bij de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg. De heer Etienne Dubois wordt benoemd als lid van de raad van bestuur tot 29 juni 2015.
  • de vernieuwing voor drie jaar van het mandaat van de heer August Lodewijk Vriens, als voorzitter van de raad van beheer van het Nationaal Orkest van België
  • de vernieuwing van de mandaten van de heren Renaud Bellen en Marc Boeykens, als regeringscommissaris bij de federale culturele instellingen