16 okt 2017 11:31

Federale dag van de diversiteit: ambtenaren tegen armoede op de werkvloer

Brussel, 16 oktober - De federale dag van de diversiteit focust dit jaar op armoede. Doel van deze dag is om federale ambtenaren ervan bewust te maken dat een minderheid van de werkenden -ondanks hun inkomen- uit de boot valt en zich in een precaire situatie bevindt. Met ongeveer 4 % werkende armen scoort België relatief laag in vergelijking met zijn Europese collega’s. Toch gaat het nog steeds om een 180.000 mensen die vandaag een job hebben, maar zich desondanks in een situatie van armoede bevinden.

Diversiteitsmanagement, een federaal speerpunt

De federale overheid organiseert ondertussen voor het vijfde jaar op rij de federale dag van de diversiteit, een transversaal initiatief van het Netwerk Federale Diversiteit en de Stuurgroep Diversiteitsmanagement. Voor de editie van 2017 is het thema armoede op de werkvloer. Daarom wordt de federale dag dit jaar symbolisch georganiseerd op 17 oktober, de Internationale dag van het verzet tegen armoede.

Conferentie en workshops armoede

Armoede op de werkvloer is een thema dat zich jammer genoeg nog steeds in de taboesfeer bevindt. Werknemers in armoede lopen er niet mee te koop, en doen er alles aan om hun situatie zo goed mogelijk weg te stoppen. Net daarom is het niet altijd makkelijk om armoede te herkennen op de werkvloer.

Op 17 oktober 2017 vormt een inspirerende ochtendconferentie het startschot van de dag. Op deze conferentie worden theoretische inzichten over armoede op de werkvloer afgewisseld met interactieve workshops. Tijdens de afsluitende lunch krijgen de deelnemers de kans om op een laagdrempelige manier actoren uit het veld van armoedebestrijding te ontmoeten.

Het programma: https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/programma%20federale%20dag%20van%20de%20diversiteit%2017%20oktober%202017.pdf

Praktisch: Conferentie van 9u30 tot 14 u te FOD WASO, Ernest Blerotstraat 1, 1000 Brussel

Uitreiking van de Diversity Award

Met de Diversity Award willen de Stuurgroep Diversiteit en het Netwerk Federale Diversiteit jaarlijks interne diversiteitsinitiatieven in de kijker zetten en belonen. Zo kunnen we leren uit deze 'goede praktijken', en kunnen lokale succesvolle projecten eventueel daarna op grote schaal toegepast worden.

Aan het einde van de conferentie op 17 oktober zal Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, mevrouw Zuhal Demir, de federale Diversity award overhandigen aan de winnaar van 2017. In 2016 won de RVA de allereerste federale Diversity Award met de tool ‘Respect’.

Over de Stuurgroep Diversiteitsmanagement

De federale overheid zet zich al jaren in voor diversiteit. De Stuurgroep Diversiteitsmanagement, interfederaal samengesteld, is verantwoordelijk voor het uitzetten van de strategische krijtlijnen in het federale diversiteitsbeleid. Deze stuurgroep wil via co-creatie en co-beheer komen tot een breder gedragen en meer doeltreffend diversiteitsbeleid.

Over het Netwerk Federale Diversiteit

Elke overheidsorganisatie heeft een diversiteitsverantwoordelijke. Deze personen zorgen voor een diversiteitsvriendelijke aanpak binnen de eigen organisatie en implementeren diversiteitsacties. Deze verantwoordelijken vormen samen het Netwerk Federale Diversiteit, dat operationeel vorm geeft aan de strategische doelstellingen van de stuurgroep diversiteitsmanagement. De diversiteitsverantwoordelijken maken ook deel uit van een de werkgroepen van het netwerk in functie van specifieke thema’s.

Contactpersonen

Voorzitter stuurgroep Diversiteitsmanagement van de Federale overheid • Els DAEMS, SBU manager diversiteit, els.daems@bosa.fgov.be - 02/788 66 78 of 0477 67 25 77

Voorzitter van het Netwerk Federale Diversiteit • Freddy VAN EECKHOUT, freddy.vaneeckhout1@mil.be – 02/441.89.22

Coördinator Federale week van de Diversiteit • Els DAEMS, SBU manager diversiteit, els.daems@bosa.fgov.be - 02/788 66 78 of 0477 67 25 77

Website: www.federaldiversity.be

E-mail: info@federaldiversity.be