05 feb 2021 16:22

Federale delegatie in de Algemene Cel Drugsbeleid en in de Thematische Vergadering Drugs

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke akkoord met de aanduiding van een federale delegatie in de Algemene Cel Drugsbeleid en in de Thematische Vergadering Drugs van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid.

De Algemene Cel Drugsbeleid (ACD) wil de volgende zaken afstemmen: het beleid inzake het voorkomen van druggebruik, het hulpverlenings- en behandelingsaanbod voor druggebruikers, en de controle van de productie en de handel of sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen.

De Thematische Vergadering Drugs van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid neemt beslissingen over alle voorstellen van coördinatie en afstemming van het globale en geïntegreerde drugsbeleid.