23 jun 2006 17:00

Federale gezondheidssectoren

Vereenvoudiging van maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan

Vereenvoudiging van maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed ter vervanging van het koninklijk besluit van 23 september 2002 tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen voor de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan in de federale gezondheidssectoren. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Vanaf 1 oktober 2005 voert het ontwerp nieuwe personeelscategorie├źn in die recht hebben op de vrijstelling van arbeidsprestaties. Het beperkt de mogelijkheid om te kiezen voor een premie in plaats van voor een vrijstelling van arbeidsprestaties tot de verpleegkundigen. De voorwaarden voor de gelijkstelling en het recht op vrijstelling van arbeidsprestaties wordt vereenvoudigd. Men moet voortaan gedurende twee jaar 200 uren onregelmatige prestaties presteren in plaats van elke maand twee onregelmatige prestaties van uiteenlopende aard gedurende een periode van 12 maanden. Het voorschotsysteem en de formules voor de berekening van de tegemoetkoming van het RIZIV worden vereenvoudigd.