15 sep 2006 17:00

Federale investeringsmaatschappij - federale participatiemaatschappij

Uitvoering van de wet op de fusie van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) en de Federale Participatiemaatschappij (FPM)

Uitvoering van de wet op de fusie van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) en de Federale Participatiemaatschappij (FPM)

Op voorstel van mevrouw Freya Van den Bossche, Minister van Begroting, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Bruno Tuybens, Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, keurde de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat artikel 8 van de wet van 26 augustus 2006 uitvoert, houdende de fusie van de Federale Investeringsmaatschappij (FIM) en de Federale Participatiemaatschappij (FPM). Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.