13 mrt 2007 19:59

Federale ministerraad & begrotingsconclaaf te Leuven van 16 t/m 18 maart 2007

Federale ministerraad & begrotingsconclaaf te Leuven van 16 t/m 18 maart 2007: persaccreditatie

Federale ministerraad & begrotingsconclaaf te Leuven van 16 t/m 18 maart 2007: persaccreditatie

De ministerraad en het begrotingsconclaaf van de federale regering zal doorgaan op 16, 17 en 18 maart op de Philipssite te Leuven. Teneinde praktische schikkingen te kunnen treffen met betrekking tot de persruimte is voorafgaande accreditatie noodzakelijk. De persruimte zal ingericht worden in het sportcomplex op de Philipssite (Sportoase). Gelieve uw deelname (naam + perskaartnummer + medium) uiterlijk tegen donderdagmiddag 15 maart per e-mail mee te delen aan nicky.bellemans@premier.fed.be. Genummerde badges zullen ter plaatse in de persruimte worden uitgereikt. Enkel personen in het bezit van een genummerde badge hebben toegang tot de site en hebben recht op een maaltijd in het cafetaria. Enkel de zendwagens van de geaccrediteerde televisiestations worden toegelaten tot de site. Voor de overige wagens is er voldoende parkeerruimte in de publieke parking in de buurt.