01 jul 2022 17:05

Federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker ontwerpomzendbrief nr. 701bis goed in het kader van de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten.

De omzendbrief nr. 701bis actualiseert de vastleggingslimieten 2022 en 2023 die opgenomen zijn in de omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021. De aanpassing integreert de beslissingen van de Ministerraad van 1 april 2022 betreffende de begrotingscontrole.