COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

25 jan 2008 12:44

Federale overheid: bijkomende feestdag en dienstvrijstelling

Bijkomende vakantiedag op 2 mei en dienstvrijstelling op maandag 10 november

Bijkomende vakantiedag op 2 mei en dienstvrijstelling op maandag 10 november

De ministerraad stemde in met een ontwerp van omzendbrief dat minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte voorstelde over de bijkomende feestdag op 2 mei en de dienstvrijstelling in 2008.

Hemelvaartsdag valt in 2008 samen met 1 mei. Daarom krijgen alle statutaire en contractuele personeelseden van de federale overheid een bijkomende verlofdag op 2 mei 2008, zoals in de privé sector.

Wapenstilstand valt op een dinsdag. Er is dienstvrijstelling op maandag 10 november 2008.