10 sep 2021 16:10

Federale overheid: overheidsopdracht voor een employer branding-campagne voor Covid19-profielen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met de lancering van een overheidsopdracht voor een strategische employer branding-campagne voor Covid19-profielen bij de federale overheid.

De overheidsopdracht zal worden gegund via de raamovereenkomst van Smals met het oog op de uitvoering van een brede strategische employer branding-campagne, om de twee prioritaire doelstellingen te realiseren die vermeld zijn in de beleidsnota van de minister van Ambtenarenzaken en die deel uitmaken van de Covid19-maatregelen ter ondersteuning van (tele)diensten en telewerk bij federale ambtenaren:

  • het verhogen van de aantrekkelijkheid en de naamsbekendheid van de federale overheid als werkgever, in het bijzonder bij IT-profielen en profielen uit de zorg
  • het invullen van concrete vacatures die bij de verschillende federale overheidsdiensten beschikbaar zijn voor de bovengenoemde profielen

Deze campagne zal lopen tussen september 2021 en december 2021.