22 feb 2008 16:38

Federale overheid valt in de prijzen als werkgever

Voor het derde jaar op rij mag de federale overheid zich bij een van de 30 Top Employers rekenen, die door CRF erkend worden. Voor 2008 kreeg de federale overheid zelfs 4 van de 5 sterren op de criteria primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden .

Voor het derde jaar op rij mag de federale overheid zich bij een van de 30 Top Employers rekenen, die door CRF erkend worden. Voor 2008 kreeg de federale overheid zelfs 4 van de 5 sterren op de criteria primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden .

Dankzij het telewerk-project van de FOD Personeel en Organisatie werkt 1 op de 5 medewerkers op die dienst een dagje per week thuis. Daarvoor kreeg de dienst de teleworking award voor de publieke sector.

De minister van Ambtenarenzaken is tevreden met de geleverde inspanningen, waarvan de awards bewijzen dat ze resultaat opleveren:

“Deze initiatieven kaderen binnen de bereidheid van de federale overheid om zich te profileren als een aantrekkelijke werkgever door nieuwe manieren van werken, een beter evenwicht tussen privé- en beroepsleven en een echt diversiteitsbeleid aan te bieden. Maar hier stopt het niet. Als goede werkgever moeten we blijven zoeken naar oplossingen die het welzijn van onze medewerkers verzoenen met een kwaliteitsvolle dienstverlening aan onze klanten.”

Federale Overheid is TOP-employer

De onafhankelijke onderneming CRF analyseerde de aantrekkingskracht van werkgevers op basis van 5 criteria: de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, de interne promotiekansen, de opleidingsmogelijkheden en de bedrijfscultuur.

De kandidaat-ondernemingen moeten per criterium een minimumscore van 3 sterren behalen om het label ‘Top Employer’ te mogen gebruiken. Voor 2008 kreeg de federale overheid 4 van de 5 sterren op de criteria primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioen, gratis openbaar vervoer,…)

Wat overtuigde de jury?

  • De opleidingsmogelijkheden: De federale overheid besteedt 2,04 % van haar loonmassa aan opleidingsinitiatieven en streeft ernaar dit cijfer op te voeren naar 3% ;

  • De diversiteit aan opdrachten: waarvoor een waaier van competenties nodig is. Dit biedt kwantitatief en kwalitatief zeer veel jobkansen ;

  • De veranderde houding van de federale overheid: De verloningen zijn voortaan aan de functie verbonden en ervaring in de privésector kan gevaloriseerd worden ;

  • De mobiliteit tussen de overheidsdiensten: Het idee dat een ambtenaar 30 jaar lang dezelfde job uitoefent, is volkomen achterhaald. Door de massale pensioneringen de komende jaren zal dit nog geaccentueerd worden ;

  • De organisatie van het werk: De federale overheid kan zich steeds meer meten met de privésector, bvb op het vlak van de inrichting van de kantoren en de geleidelijke invoering van telewerk.

e-Working Award voor de federale overheidsdienst Personeel en Organisatie

De FOD Personeel en Organisatie heeft de e-working award Publieke Sector ontvangen van de Belgian Teleworking Association, voor haar innoverend project binnen een administratieve omgeving.

Het project van de FOD P&O ging in 2003 van start met een kleinschalig proefproject (met 25 medewerkers). Op vrijwillige basis konden de medewerkers 1 dag per week thuis werken, met variabele werktijden die dezelfde zijn als op kantoor. De werknemer krijgt het nodige informaticamateriaal ter beschikking.

Na een positieve evaluatie werd het project dan ook uitgebreid naar 20% van alle personeelsleden van de FOD Personeel en Organisatie. Eind 2007 waren er al 94 telewerkers.

Het prototype van de telewerker bij de FOD Personeel en Organisatie :

Een vrouw jonger dan 40 jaar, gediplomeerd, met kinderen jonger dan 12 jaar, die voltijds werkt en aan telewerk doet op woensdag of op vrijdag.

Het project zorgt voor

  • Een grotere productiviteit van de telewerkers (betere concentratie)
  • Minder stress, vooral doordat er geen verplaatsingen zijn
  • Een beter evenwicht tussen privé- en beroepsleven
  • Een grotere motivatie en autonomie bij de uitvoering van de taken.