01 okt 2021 15:40

Federale politie: overheidsopdracht voor het onderhoud van de sproeiwagens

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende de renovatie, aanpassing en modernisering van de sproeiwagens in dienst van de federale politie.

Concreet gaat het om een driejarige raamovereenkomst van leveringen die zal verlopen via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.