21 okt 2021 17:15

Federale politie: overheidsopdracht voor het schoonmaken van de gebouwen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht voor het schoonmaken van de gebouwen van de federale politie. 

Concreet gaat het om een driejarige raamovereenkomst die uit zes percelen bestaat, met elk meedere posten.

De overheidsopdracht zal verlopen via de openbare procedure.