29 okt 2021 21:09

Federale politie: wijzigingsclausule betreffende de meerjarige terbeschikkingstelling van IT consultants

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden akkoord met de wijzigingsclausule aan het dossier betreffende de meerjarige terbeschikkingstelling van IT consultants via de vzw Smals, Egov en de FOD Kanselarij van de Eerste Minister ten voordele van de Federale Politie.