16 mrt 2007 16:00

Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie

Wijziging van de aanwijzing van de organisaties die leden kunnen voostellen voor de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie

Wijziging van de aanwijzing van de organisaties die leden kunnen voostellen voor de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie

De ministerraad keurde een wijziging goed van de aanwijzing van de organisaties uit de sociale economie die leden kunnen voorstellen voor de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie. De wijziging is een voorstel van minister van Begroting en Consumentenzaken Freya Van den Bossche en staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie Els Van Weert. Als vertegenwoordiging voor de beschutte werkplaatsen in de drie Gewesten werden drie koepelorganisaties aangewezen. Voor Vlaanderen is dat Amfion vzw. Ze vertegenwoordigt naast de beschutte werkplaatsen ook de sociale werkplaatsen gezien de evolutie in Vlaanderen waarbij men werkt naar een nieuw concept van Werkbedrijf voor de sociale en de beschutte werkplaatsen, verankerd binnen een eenheidsdecreet. De gezamenlijke vertegenwoordiging van de beschutte en sociale werkplaatsen door Amfion vzw blijkt echter voorbarig te zijn. Zolang de fusie geen juridische en operationele werkelijkheid is blijven beide organisaties autonoom verder werken. Zowel het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST vzw) als de Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen (VLAB vzw) hebben formeel gevraagd om afzonderlijk opgenomen te worden in het koninklijk besluit van 25 februari 2007. Dat wijst de sociaal-economische organisaties aan die leden kunnen voorstellen voor de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie. Hiervoor is een wijziging nodig van het koninklijk besluit van 6 februari 2007 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Meerwaardeneconomie en van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot aanwijzing van de organisaties die leden kunnen voorstellen.