18 sep 2008 11:44

Federale raad voor duurzame ontwikkeling

Vervanging van sommige leden van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling

Vervanging van sommige leden van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de vervanging van leden van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling.

Worden benoemd als lid: 

  • mevr. I. Callens als ondervoorzitter ter vervanging van mevr. C. Ven die ontslag neemt als ondervoorzitter en vertegenwoordiger van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven,
  • mevr. J. Miller en de heer M.-O. Herman als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor milieubescherming ter vervanging van mevr. Th. Snoy en de heer W. Trio tot het einde van hun mandaat,
  • mevr. A. Heyerick en de heer E. De Leeuw als vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking ter  vervanging van de heer G. Fremout en de heer J.-M. Swalens tot het einde van hun mandaat,
  • mevr. V. Vanhemelen als vertegenwoordiger van de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ter vervanging van mevr. I. Dekelper tot het einde van haar mandaat,
  • de heer O. Van der Maren als vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven als vervanging van mevr C. Ven tot het einde van haar mandaat.