09 mei 2008 15:45

Federale raad voor duurzame ontwikkeling

Vervanging van leden van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling

Vervanging van leden van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling

De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde over de vervanging van leden van de Federale raad voor duurzame ontwikkeling.

Worden benoemd als lid:

  • de heer O. Van der Maren als ondervoorzitter ter vervanging van mevrouw C. Ven  voor de resterende duur van haar mandaat,
  • mevrouw J. Miller en de heer M.-O. Herman als vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor milieubescherming ter vervanging van mevrouw Th. Snoy en de heer W. Trio voor de resterende duur van hun mandaat,
  • mevrouw A. Heyerick en de heer E. De Leeuw als vertegenwoordiger van de niet-gouvernementele organisaties bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking, ter vervanging van de heren G. Fremout en J.-M. Swalens voor de resterende duur van hun mandaat,
  • mevrouw V. Vanhemelen als vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de Centrale raad voor het bedrijfsleven, ter vervanging van mevrouw I. Dekelper voor de resterende duur van haar mandaat,
  • de heer G. Vancronenburg als vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisatie vertegenwoordigd in de Centrale raad voor het bedrijfsleven, ter vervanging van mevrouw C. Ven voor de resterende duur van haar mandaat. 

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling  (FRDO) geeft adviezen aan de Belgische federale overheid over het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. De raad organiseert ook activiteiten om het maatschappelijk draagvlak voor duurzame ontwikkeling te vergroten.