13 jun 2008 11:23

Federale raad voor wetenschapsbeleid

Vervanging van de leden van de Federale raad voor wetenschapsbeleid

Vervanging van de leden van de Federale raad voor wetenschapsbeleid

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle en de gewestregeringen om een aantal leden uit de Federale raad voor wetenschapsbeleid te vervangen.

De heer Philippe Vincke, rector van de ULB, vervangt de heer Pierre de Maret op voorstel van de Franse Gemeenschapsregering.

Mevrouw Elisabeth Monard vervangt mevrouw Barbara Tan op vraag van de Vlaamse regering. 

De heer Geert Vancronenburg vervangt mevrouw Caroline Ven op voorstel van het VBO.

De heer Freddy Cognoul, professor pathologische anatomie aan de Universiteit van Luik, vervangt op voorstel van de voorzitter van het FRWB, de heer Claude Truffin, die overleden is.

De Federale raad voor wetenschapsbeleid is een adviesorgaan voor wetenschappelijk onderzoek. De raad geeft advies over:

  • wetenschappelijk onderzoek dat gevoerd wordt op basis van federale bevoegdheden en internationale en supranationale overeenkomsten,
  • de uitbouw van wetenschappelijke netwerken voor gegevensuitwisseling op nationaal en internationaal vlak,
  • het ruimtevaartonderzoek binnen internationale en supranationale samenwerkingsverbanden,
  • federale en culture instellingen, hun onderzoeksactiviteiten en dienstverlening.