17 sep 2015 13:40

Federale regering en essenscia richten 'high level group chemie en life sciences' opnieuw op

De ministerraad gaat akkoord met de oprichting van een 'High Level Group' om de duurzaamheid van de chemische industrie, de kunststoffen en de life sciences in België te bevorderen. 

Federale regering en essenscia slaan de handen in elkaar om België in de wereldtop van de chemie en life sciences te houden

De federale regering en essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences, starten de 'High Level Group chemie en life sciences' opnieuw op. Dit overlegplatform heeft als doel een ondersteunend kader te creëren om het concurrentievermogen van de chemische industrie en life sciences te versterken en zo de verankering van de sector in België te verzekeren.

Met het succes van de eerste high level group in het achterhoofd, hebben de federale regering en essenscia vandaag de oprichting van een nieuwe 'High Level Group chemie en life sciences' aangekondigd. De officiële installatievergadering in aanwezigheid van eerste minister Charles Michel en vertegenwoordigers van essenscia vond plaats bij Realco, een bedrijf gespecialiseerd in de enzymenchemie.

De federale regering en essenscia hebben voor de high level group vier sleuteldomeinen geïdentificeerd:

  • werkgelegenheid
  • energie
  • innovatie
  • bescherming van de gezondheid

Voor elk van deze sleuteldomeinen wordt een werkgroep opgericht. Op de agenda staan thema’s zoals de loonkost van volcontinuarbeid, de dossiers inzake overheidssteun aan hernieuwbare energie, de uitbreiding van de fiscale vrijstelling voor onderzoekers tot op bachelorniveau en het nationale register voor nanomaterialen. De doelstelling? Oplossingen zoeken om het concurrentievermogen van de sector te versterken. Tegen eind 2016 moet dit uitmonden in een concreet actieplan.

De sector van de chemie en life sciences is een van de economische pijlers van ons land. Met bijna 90.000 jobs, bijna een derde van alle industriële investeringen en bijna de helft van alle privé-uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, speelt deze sector, die bovendien de lijst aanvoert van de Belgische export, een vitale rol in onze economie. Overleg op hoog niveau tussen de ondernemingen en de overheid is meer dan ooit noodzakelijk om concrete maatregelen te identificeren die de economie en de werkgelegenheid zullen stimuleren. De oprichting van deze nieuwe ‘High Level Group’ past trouwens perfect in de groeistrategie van de federale regering.

De Belgische chemische en farmaceutische industrie moet vandaag opboksen tegen een groeiende internationale concurrentie, meer specifiek van de Amerikaanse chemische industrie die dankzij de exploitatie van schaliegas een ware heropleving kent. De Europese industrie dreigt daardoor te worden geconfronteerd met overcapaciteit die op termijn tot consolideringen kan leiden. Structureel overleg tussen de sector en de federale regering binnen deze nieuwe ‘High Level Group’ is van essentieel belang om de leiderspositie van de Belgische chemische en farmaceutische industrie op de wereldmarkt te versterken.