12 jan 2024 14:36

Federale staatsschuld per eind 2023

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

                                                                                                                               

Per eind 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 505,298 miljard euro. De federale staatsschuld is in december met 1,54 miljard euro afgenomen. Op jaarbasis nam hij met 34,69 miljard euro toe.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in december toe met 930 miljoen euro, tot 487,377 miljard euro. De stijging van de schuld in netto-termen op jaarbasis bedroeg 27,05 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van december bedroeg 787 miljoen euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in december 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde met 0,09 jaar tot 10,44 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,02% afnam, tot 1,87%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,91% en 40,64%.