11 mei 2021 11:22

Federale staatsschuld per eind april 2021

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

Per eind april 2021 bedroeg de schuld van de federale staat 443,525 miljard euro. Daarmee is de federale staatsschuld met 0,191 miljard euro gestegen ten opzichte van maart 2021.

Echter, in netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit), beliep de federale staatsschuld 423,926 miljard euro, wat een vermindering met 5,930 miljard euro inhoudt ten opzichte van maart 2021.

Het netto te financieren saldo van de maand april 2021 bedroeg -5,905 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in april 2021 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in april 2021 met 0,06 jaar tot 10,32 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten stabiel bleef op 1,60%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,11% en 37,30%.