COVID-19:

Volg live de persconferenties over de evolutie van het coronavirus in België via news.belgium.be/corona.
Ze worden vertolkt in gebarentaal. U vindt er ook de persconferenties van de afgelopen dagen.

09 sep 2021 15:58

Federale staatsschuld per eind augustus 2021

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Per eind augustus 2021 bedroeg de schuld van de federale Staat 456,676 miljard euro. Daarmee is de federale staatsschuld met 3,851 miljard euro gestegen ten opzichte van juli 2021.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) steeg de federale staatsschuld in augustus met 3,778 miljard euro, tot 433,753 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van de maand augustus 2021 bedroeg 3,777 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in augustus 2021 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde in augustus 2021 met 0,16 jaar tot 10,22 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten daalde tot 1,56%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,99% en 38,67%.