10 jan 2022 15:34

Federale staatsschuld per eind december 2021

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Per eind december 2021 bedroeg de schuld van de federale Staat 453,253 miljard euro. Bijgevolg is de federale staatsschuld in december met 2,091 miljard gestegen.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in december toe met 539 miljoen euro, tot 440,312 miljard euro.

Het netto te financieren saldo bedroeg 519,6 miljoen euro in de maand december 2021.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in december 2021 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde in december 2021 met 0,08 jaar tot 10,08 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten licht daalde tot 1,43%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 14,19% en 39,16%.