15 mrt 2021 12:24

Federale staatsschuld per eind februari 2021

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Per eind februari 2021 bedroeg de schuld van de federale staat 436,525 miljard euro. Daarmee is de federale staatsschuld met 8,266 miljard euro gestegen ten opzichte van januari 2021.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) beliep de federale staatsschuld 423,678 miljard euro, wat een vermeerdering met 3,754 miljard  euro inhoudt ten opzichte van januari 2021.

Het netto te financieren saldo van de maand februari 2021 bedroeg 3,864 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in februari 2021 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in februari 2021 met 0,56 jaar tot 10,31 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,02% daalde tot 1,63%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,30% en 37,03%.