11 feb 2021 11:58

Federale staatsschuld per eind januari 2021

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld :

Per eind januari 2021 bedroeg de schuld van de federale staat 428,259 miljard euro. Daarmee is de federale staatsschuld met 3,496 miljard euro gestegen ten opzichte van december 2020. Een deel van deze stijging wordt wel veroorzaakt door de opname van een bedrag van 600 miljoen euro aan schulden van de NMBS en van Infrabel in de schuld van andere instellingen waarvoor de federale staat tussenkomt in de financiële lasten. Deze schulden hoorden vroeger ook al in deze rubriek thuis, en bij gelijkblijvende perimeter zou de federale staatsschuld bijgevolg met slechts 2,896 miljard euro gestegen zijn in januari 2021.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) beliep de federale staatsschuld 419,923 miljard euro, wat een vermeerdering met 2,305 miljard euro inhoudt ten opzichte van december 2020. Bij gelijkblijvende perimeter zou de verhoging 1,705 miljard euro bedragen hebben.

Het netto te financieren saldo van de maand januari 2021 bedroeg 1,707 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in januari 2021 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in januari 2021 met 0,03 jaar tot 9,75 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,01% daalde tot 1,65%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 11,73% en 37,33%.