14 apr 2021 10:48

Federale staatsschuld per eind maart 2021

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Per einde maart 2021 bedroeg de schuld van de federale Staat 443,334 miljard euro. Daarmee is de federale staatsschuld met 6,809 miljard euro gestegen ten opzichte van februari 2021.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) beliep de federale staatsschuld 429,856 miljard euro, wat een vermeerdering met 6,178 miljard euro inhoudt ten opzichte van februari 2021.

Het netto te financieren saldo van de maand maart 2021 bedroeg 6,253 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in maart 2021 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde in maart 2021 met 0,05 jaar tot 10,26 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,03% daalde tot 1,60%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 12,68% en 37,15%.