11 jun 2021 23:19

Federale staatsschuld per eind mei 2021

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

Per einde mei 2021 bedroeg de schuld van de federale staat 441,937 miljard euro. Daarmee is de federale staatsschuld met 1,587 miljard euro gedaald ten opzichte van april 2021.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld echter toe met 3,286 miljard euro, tot 427,212 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van de maand mei 2021 bedroeg 3,460 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in mei 2021 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde in mei 2021 met 0,14 jaar tot 10,18 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten licht toenam tot 1,61%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,16% en 37,20%.