18 dec 2023 15:57

Federale staatsschuld per eind november 2023

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

                                                                                                                               

Per eind november 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 506,840 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee in november met 0,24 miljard euro afgenomen.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld toe met 4,49 miljard euro, tot 486,45 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van november bedroeg 4,480 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in november 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde met 0,15 jaar tot 10,53 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,03% toenam, tot 1,89%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,62% en 40,92%.