14 okt 2021 12:18

Federale staatsschuld per eind september 2021

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld

Per eind september 2021 bedroeg de schuld van de federale Staat 450,505 miljard euro. Daarmee is de federale staatsschuld met 6,171 miljard euro gedaald ten opzichte van augustus 2021.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) steeg de federale staatsschuld in september echter met 4,350 miljard euro, tot 438,104 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van de maand september 2021 bedroeg 4,354 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in september 2021 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde in september 2021 met 0,02 jaar tot 10,20 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten gevoelig afnam tot 1,43% (augustus 2021: 1,56%). De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,22% en 38,91%.