12 mei 2023 08:04

Federale staatsschuld per einde april 2023

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:                                                                                                                          

Per einde april 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 493,842 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 897 miljoen euro toegenomen tegenover maart.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in april 2023 met 5,33 miljard euro af, tot 470,372 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van april bedroeg -5,29 miljard euro (in het voordeel van de Schatkist).

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in april 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg in april met 0,17 jaar tot 10,54 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,01% steeg  tot 1,63%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,12% en 37,96%.