12 mrt 2024 19:17

Federale staatsschuld per einde februari 2024

Per einde februari 2024 bedroeg de schuld van de federale staat 520,664 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 12,86 miljard euro toegenomen tegenover januari.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in februari toe met 6,65 miljard euro, tot 492,438 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van februari bedroeg 6,671 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in februari 2024 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg met 0,12 jaar tot 10,68 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,04% toenam, tot 1,92%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 14,60% en 40,04%.