19 feb 2024 18:30

Federale staatsschuld per einde januari 2024

Persbericht van het Federaal Agentschap van de Schuld:

                                                                                                                               

Per einde januari 2024 bedroeg de schuld van de federale staat 507,898 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 2,51 miljard euro toegenomen sinds eind 2023.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in januari af met 1,59 miljard euro, tot 485,786 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van januari bedroeg -1,585 miljard euro.

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in januari 2024 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld steeg met 0,12 jaar tot 10,56 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,01% toenam, tot 1,88%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 14,13% en 40,25%.